• แปลงไฟล์และย่อไฟล์
  • แยกไฟล์และรวมไฟล์
   • แยกไฟล์ PDF
     
    คัดหน้าจากไฟล์ PDF ของคุณหรือบันทึกแต่ละหน้าเป็น PDF แยกจากกัน
   • รวมไฟล์ PDF
     
    รวม PDF หลายไฟล์เป็นเอกสารเดียว
  • ดูและแก้ไข
   • แก้ไข PDF
     
    เพิ่มข้อความ รูปร่าง รูปภาพ และคำอธิบายประกอบที่เขียนด้วยมือไปยัง PDF ของคุณ
   • หมายเลขหน้า
     
    ใส่หมายเลขหน้าใน PDF อย่างง่ายๆ
   • ลบหน้า PDF
     
    ลบหน้าหนึ่งหรือหลายหน้าจาก PDF ของคุณ
   • หมุน PDF
     
    หมุน PDF หน้าเดียวหรือทั้งหมด
   • เครื่องมืออ่าน PDF
     
    ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF บนเดสก์ท็อปของเรา
  • แปลงจาก PDF
   • PDF เป็น Word
     
    แปลงไฟล์ PDF เป็นเอกสาร Word ที่แก้ไขได้
   • PDF เป็น Excel
     
    แปลงไฟล์ PDF เป็นสเปรดชีต Excel ที่แก้ไขได้
   • PDF เป็น PPT
     
    แปลงไฟล์ PDF เป็นงานนำเสนอ PowerPoint ที่แก้ไขได้
   • PDF เป็น JPG
     
    คัดรูปภาพจาก PDF ของคุณหรือบันทึกแต่ละหน้าเป็นรูปภาพแยกจากกัน
  • แปลงเป็น PDF
  • เช็นชื่อและความปลอดภัย